Renowacja zabytków

Zabytkowy Cmentarz w Opinogórze

Prace konserwatorsko-remontowe związane z naprawą i uzupełnieniem trzynastu nagrobków na zabytkowym Cmentarzu w Opinogórze.

W roku 2019 konserwacji poddano wybrane zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Opinogórze: Franciszka Girardota, nagrobek Krzeczkowskich, Heleny z Hemmersów baronowej de la Haye, Jana Kazimierza Trockiego, Jana Nowickiego, Karola Jeżewskiego, nagrobek Katarzyny z Foglerów Rozpędowskiej, ks. Alojzego Ludwika Chiariniego, Mikołaja Grette, Stanisława Dunin – Wąssowicza, Stanisława Krynickiego, Tadeusza Wyleżyńskiego, ks. Wiktora Mościckiego. Cmentarz w Opinogórze jest jedną z najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytkowych nekropolii na terenie Mazowsza.

INWESTOR: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

Ruiny Zamku w Szydłowie

W latach 2018/2019 wykonane zostały prace podwykonawcze budowlano– konserwatorskie dotyczące projektu: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w  Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”.
Prace obejmowały zakresem odtworzenie, renowacje oraz konserwacje zabytkowych murów obronnych obok Synagogi oraz nawierzchni z kamienia naturalnego.

Pomnik Ignacego Hordliczki

„Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki”.
Kompleksowa renowacja obiektu reprezentującego typ wysokiego obelisku na wielostopniowej postawie.
Inwestor: Miasto i Gmina Pilawa

Cmentarz Wojenny nr 131 w Stróżach.

Prace konserwatorskie przy 56 zabytkowych nagrobkach na cmentarzu wojennym w Stróżach. Inwestycja obejmowała konserwacje elementów ogrodzenia, wymianę betonowych cokołów pod krzyże, konserwacja krzyży nagrobnych wraz z odtworzeniem układu całego cmentarza, wykonanie i montaż emaliowanych tablic nagrobnych.

Inwestor: Skarbem Państwa – Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

Pomnik Zamordowanych na Firleju

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, remontowo – renowacyjne pomnika pomordowanych na Firleju zlokalizowanego na terenie kwatery wojennej cmentarza komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45. 

Inwestor: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. Rok 2019.

Sarkofag z XVIII w. w Jasieńcu Soleckim

Pomnik-sarkofag Marianny Matuszewicz wybudowany przez Tadeusza Matuszewicza
w 1800 r. 

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Zwoleń.