Ogrody Pałacu Branickich

Pałac Branickich w Białymstoku zaliczyć można do grona najpiękniejszych dzieł barokowej architektury w Europie.
Jesteśmy wdzięczni za możliwość zapisania się na 
’artystycznych kartach historii’ pałacowych ogrodów. Serdeczne podziękowania dla całego grona Urzędu Miasta w Białymstoku za udaną i owocna współpracę.