Pomnik Ignacego Hordliczki w Trąbkach – Renowacja

Nasza firma miała zaszczyt przeprowadzać renowacje pomnika Ignacego Hordliczki w miejscowości Trąbki. Ignacy Hordliczko jako pierwszy na terenie Królestwa Polskiego rozpoczął produkcję szkła luksusowego, które dotąd sprowadzano głównie z Czech. W połowie IX w. huta w Trąbkach należała do największych w kraju. Na wystawie w Paryżu, w 1867 r. nagrodzona została srebrnym medalem za jakość. Ignacy Hordliczka wprowadzał nowe technologie produkcji szkła, zastosował piece szklarskie na gaz czadnicowy i organizował opiekę socjalną nad robotnikami. Pobudował m.in. domy dla robotników huty tzw. lepianki oraz organizował życie kulturalne miejscowej społeczności.