,,Dotacja ZUS”

Celem projektu jest poprawa BHP oraz warunków pracy na stanowiskach pracy objętych projektem (artysta rzeźbiarz/pomocnik, prac.budowlany, prac.ogólnobudowlany). Cel został osiągnięty poprzez inwestycje w zakup środków trwałych: wózka elektrycznego, windy dekarskiej, wózka transportowego-przyczepki, rusztowania przejezdnego. Ponadto w ramach działań doradczych zaktualizowana została ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich trzech stanowisk obiętych działaniami inwestycyjnymi, przeporwadzona została ocena porealizacyjna obciążenia statycznego oraz ocena porealizacyjna wydatku energetycznego.